Hanny Ebbers

Intervisie


Het doel van intervisie is vakmanschap te ontwikkelen. Door middel van gezamenlijke reflectie krijgt de groep greep op het eigen denk- en leerproces. Gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen leren.

Binnen diverse organisaties heb ik intervisiegroepen begeleid. Mijn kracht is anderen bewust te maken van hun sterke kanten, aan de slag te gaan met hun overtuigingen en te prikkelen tot actie. Ik lever maatwerk, sluit aan bij de leerstijl en de wensen van de groep.

Intervisie
Intervisie was tijd voor mezelf
Goed om me te bezinnen. Altijd goed om even te gaan zitten, uit te wisselen. Iedereen is maar druk-druk-druk
Prettig, veilig, er moest niets, we lieten ons leiden door wat er kwam, en dat werd goed begeleid naar het diepere niveau door jou.
Ieder is verantwoordelijk voor de intervisie, ook qua inbreng. Je kunt leren van anderen wat intervisie is, het is een proces. Je krijgt de ruimte om niets in te brengen; dan kun je ervaren dat je leert van de inbreng van de ander.
Reacties van zorgprofessionals