Hanny Ebbers


Ik werk vanuit de overtuiging dat ieder mens uniek is en voldoende kracht heeft gekregen om zich te ontwikkelen. Ik baseer me onder anderen op de waarderingstheorie, de narratieve psychologie en het systeemtheoretisch denken.


Ik heb als coach en trainer ervaring met verschillende groepen mensen op zoek naar hun plek in de maatschappij. Na mijn HBO opleiding Jeugdwelzijnswerk in 1987 heb ik twaalf jaar dropouts uit het onderwijs en werkloze jongeren begeleid. Voor deze doelgroep heb ik verschillende programma’s ontwikkeld en begeleid zoals assessment, sociale vaardigheidstraining op de werkvloer, sollicitatietraining en oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Van 1997 tot 2000 deed ik de opleiding zkm-consultant ® bij de stichting Waarderingstheorie & Zelfkonfrontatiemethode. Tussen 2000 en 2016 heb ik gewerkt als jobcoach en IPS trajectbegeleider binnen Yulius GGZ. Ik heb zowel kennis van psychiatrische stoornissen als van wet- en regelgeving rondom arbeid. Ik ben actief betrokken geweest bij de bouw van het WerkWebAutisme. Nu werk ik als supervisor en coach voor diverse opdrachtgevers.


Hanny Ebbers

UITGELICHT

Ook mensen met autisme willen leuk werk. Zo helpen sociaal werkers daarbij.

We doen in Nederland te weinig om mensen met autisme aan een baan helpen, zegt jobcoach Hanny Ebbers. Zij begeleidt deze mensen regelmatig wél met succes naar werk en ze geeft tips voor sociaal werkers over hoe je dat aanpakt.

Interview met Hanny Ebbers door Annemarie van Dijk.
Dit artikel is 6 april 2023 geplaatst op zorgwelzijn.nl.

Download PDF


Mensen die ergens vastlopen in hun leven of loopbaan, twijfelen over studie of beroepskeuze help ik een realistische keuze te maken uit de wirwar van mogelijkheden. De systematische aanpak, mijn nieuwsgierige vragen en concrete opdrachten helpen daarbij.