Individuele begeleiding


Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren. Ik ben supervisor in opleiding aan de HU. Dat betekent dat ik tussen 2019 en 2021 onder verantwoordelijkheid werk van een leersupervisor die bij de LVSC geregistreerd is."

Doel:
de supervisant krijgt meer inzicht in zijn handelen en kan dit duurzaam verbeteren.

Werkwijze:
de supervisant bepaalt wat hij in de bijeenkomsten aan de orde wil laten komen.

De supervisant schrijft steeds reflectieverslagen, die hij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van iedere bijeenkomst besproken.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die supervisanten kunnen aandragen zijn:
- Het werken met cliënten of anderen waar hij leiding aan geeft
- De omgang met collega’s
- De eigen manier van leidinggeven of werken

Vorm:
Individuele supervisie: 10 bijeenkomsten van 1 uur
Groepssupervisie: 2 of 3 supervisanten, 10 bijeenkomsten van 1,5 - 2 uur.


Praktische informatie:

aantal en duur van de contactmomenten varieert afhankelijk van de vraag